Design a site like this with WordPress.com
Get started

Ծովուն դիմաց առաջադրանքներ

Տրտմերես  բառը բարդ բառ է, որովհետև կազված է տրտում և երես արմատներից: Գտիր բառի բոլոր արմատները և առանձին-առանձին դրանցով կազմիր ևս մի քանի բառ- Տրտմագին, տնտրտում,տրտմաշուք, երկերեսանի, երեսապաշտ

Ծովին նկարագրող հատվածները դուրս գրիր:

Հոգիս այսօր մութ-կապո՜ւյտ է ծովուն պես

Հոգիս այսօր ե՜րգ ունի ճի՛շտ ծովուն պես

Հոգիս այսօր խենթեցե՜ր է ծովուն պես․․․

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: