Design a site like this with WordPress.com
Get started

Առաջին շրջանի կիսամյակային ամփոփում

 • Այս ուսումնական շրջանի ընթացքում բացակայել եմ  մոտ 15 օր:
  • ուսումնական բլոգի վարում. բաժիններ, յուրաքանչյուրում նյութերի առկայություն,
 • Русский — 3 նյութ
 • Հայոց լեզու – գրականություն–17 նյութ
 • Հանրահաշիվ-Երկրաչափություն — 2 նյութ
 • Պատմություն — 3 նյութ
 • Քիմիա — 3 նյութ
 • English — 0 նյութ
 • Հասարակագիտություն –2
 • Տրամաբանական մաթեմատիկա –0
 • Ֆիզիկա – 3
 • Աշխարհագրություն — 7
 • Կենսաբանություն — 4
  • ուսումնական պարապմունքներին մասնակցություն սահմանված կարգով. ուշացումներ,
 • Մասնակցել եմ բոլոր ուսումնական պարապմունքներին, ուշացել եմ մոտավորապես 3 անգամ։ Մոտավորապես 2 անգամ ուշացել եմ դասերից երկար դասամիջոցից հետո։
  • մասնակցություն դասարանի, ընտրությամբ գործունեության
  • Ներկա եմ եղել բոլոր ֆուտբոլի դասաժամերին։
  • խմբի ուսումնական ճամփորդություններին.
   չեմ մասնակցել
  • մասնակցություն ուսումնական նախագծերի
   նախագծերի թվարկում
   անհատական աշխատանքը նախագծում
   Թարգմանություններ – (12)
  • մասնակցություն ուսումնական-հասարակական աշխատանքներին
 •  
  • մասնակցություն հիգիենիկ միջվավայրի, գույքի խնամքի աշխատանքներին.
   Այս կիսամյակ չեմ մասնակցել։
  • մասնակցություն դասարանում, դպրոցում, կրթահամալիրում կազմակերպված տոնի, ծեսի, ստուգատեսի.
   Չեմ մասնակցել։
  • մասնակցություն ցուցահանդեսի, համերգի, ներկայացման
   Այս կիսմյակ չեմ մասնակցել։
 • կրթահամալիրի ներքին կարգապահական կանոնների խախտում.
  • Խախտում չունեմ։
 • անհատական ձեռքբերումները ուսումնական առաջին շրջանում.
  Ձեռքբերումներ չունեմ։
 • ուսումնական յուրաքանչյուր դասընթացներից (այդ թվում՝ ընտրությամբ) իր առաջադիմության ինքնագնահատում.
 • Русский  — լավ
 • Հայոց լեզու-Գրականություն  — լավ
 • Հանրահաշիվ-Երկրաչափություն — նորմալ
 • Պատմություն — նորմալ
 • Քիմիա  — վատ
 • ֆուտբոլ – լավ
 • English  — նորմալ
 • Աշխարհագրություն  — լավ
 • Տրամաբանական մաթեմատիկա – նորմալ
 • Կենսաբանություն  — լավ
 • Ֆիզիկա  – վատ
 • Ֆիզկուլտուրա —  լավ
 • Երգ — նորմալ
 • Պար — լավ
 • ուսումնական շրջանի կազմակերպման վերաբերյալ իր հարցադրումները, առաջարկությունները.
  Առաջարկներ չունեմ։
 • «Ուսումնական ձմեռ» նախագծով դեկտեմբերի 23-ից հունվարի 7-ը անելիքները՝
  Ամանորի, Սուրբ Ծննդյան անհատական-ընտանեկան նախագիծ
  ընթերցանություն
  ուսումնասիրություն
  ուսումնական այլ աշխատանք

ընթերցանություն

 • ուսումնական երկրորդ շրջանում գործունեության նախագիծ՝
 • Հանրակրթական Դիջիթեք, բնագիտատեխնիկական նախագծերի ստուգատեսներին ներկայացվող նյութեր,
 •  
  • Հանրակրթական Դիջիթեք, բնագիտատեխնիկական նախագծերի, մարզական, ազգագրական ստուգատեսների կազմակերպման առաջարկներ.
   Առաջարկներ չունեմ։
  • իր ընտրած ճամբարային ջոկատը

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: