Design a site like this with WordPress.com
Get started

Կենսաբանություն

1. Հենաշարժիչ համակարգի բաժինները և ֆունկցիան, կարմիր և դեղին ոսկրածուծ:

Հենաշարժիչ համակարգի բաժիններն են կմախքը և մկանները: կարմիր ոսկրածուծը Կարմիր ոսկրածուծն ամբողջ կյանքի ընթացքում պահպանվում է տափակ ոսկր, ողերում և խողովակավոր ոսկրերի էպիֆիզներում։ Այն հասուն կաթնասունների և մարդու հիմնական արյունաստեղծ օրգանն է: 3-4 տարեկանից սկսած կարմիր ոսկրածուծն աստիճանաբար վեր է ածվում դեղին ոսկրածուծի, որտեղ գերակշռում են ճարպային բջիջները:

2.ոսկրերի կառուցվածքը և ձևերը, բերել օրինակներ:

Տարբերում են ոսկրերի հետևյալ ձևերը՝ խողովակավոր, սպունգանման, տափակ և խառը։ Յուրաքանչյուր ոսկր մի քանի հյուսվածքներից կազմված բարդ օրգան է։

3.ոսկրերի միացման ձևերը , բերել օրինակներ:

Մարդու կմախքը կազմված է միմյանց միացած բազմաթիվ ոսկրերից։ Տարբերում են ոսկրերի միացման երեք տեսակ՝ անշարժ (անընդհատ), կիսաշարժուն և շարժուն։

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: