Design a site like this with WordPress.com
Get started

Հայոց Պատմություն

17-րդ դարում Կովկասի փոխարքայության տարածքում կատարվեցին նաև դատական և քաղաքների կառավարման բարեփոխումներ: Քաղաքներում ընտրվում էին ինքնավարության մարմիններ՝ դումաներ: Երևանի նահանգը տրոհվեց յոթ գավառների: Նրանց հիմնակետերն էին՝Երևանը, Ելիզավետպոլը և Թիֆլիսը: Ռուսական կապիտալը սկսեց լայնորեն ներդրվել Անդրկովկասում: Տեղի տնտեսական կյանքի զարգացմանն էապես նպաստեց երկաթուղու շինարարությանը:

Արևելյան Հայաստանը կոնյակի և օղու
արտադրությամբ աստիճանաբար ճանաչում ձեռք
բերեց ամբողջ աշխարհում:
Աճեց ցորենի և գարու արտադրությունը, վերելք ապրեց բամբակենու մշակումը:
Հայկական գյուղը մուտք գործեց շուկայական հարաբերությունների ոլորտ:
Փոխվում էին հասարակության սոցիալական կառուցվածքը, մարդկանց աշխարհայացքն ու կենցաղը:

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: