Design a site like this with WordPress.com
Get started

Հայոց լեզու

 Տեղի պարագա

Ես թողել եմ հեռվում դալարագեղ այգին:

Ես գալիս եմ հեռվից ևգնում եմ հեռու՝ անհայտ ու անժամանակ:

Փողոցով մի հին մեքենա սլացավ:

Ընդգծված բառերը ցույց են տալիս գործողության տեղ. դրանք տեղի պարագաներ են (ու՞ր, որտե՞ղ, որտեղի՞ց, որտեղո՞վ):

Գտի՛ր տեղի պարագաները:

 • Կացարանի պատուհանից պոկված լույսի բույլը խճճվել էր ծիրանենու սաղար թում:
 • Սողոմոնի հայացքը ընկերոջ ափում բնակալած նամակի ճոթին էր:
 • Կիսամութի մեջ նրանք նման էին կաթիլների՝ շարժուն ու տաք:
 • Հետո հնչյունները պոկվեցին երկնքից, դարձան կապույտ հուլունքներ: 
 • Հնչյունները նրան տարան իր հարազատ ծննդավայր:

Կետերը փոխարինի՛ր տեղի պարագաներով (ու՞ր, որտե՞ղ, որտեղի՞ց, որտեղո՞վ):

 • Ե՞րբ կբացվի պայծառ առավոտ Երևանում :
 • Դպրոց ենք գնում ամեն օր:
 • Մութ անտառում բուի կռինչն է տարածվում մեկ-մեկ:
 • Արևից լույս էր կաթկթում:
 • Արորով ինձ փոսից հանեցին:

Տեղի պարագա-երկրորդական նախադասությունները տրոհվում են ստորակետով:

 • Գյուղով անցնող ծերունին եկավ այնտեղ, ուր եղբայրներն էին կանգնած:

Կետադրի՛ր: Այնուհետև երկրորդական նախադասությունները դարձրու դերբայական դարձվածներ (բառակապակցություններ):

 1. Մենք թաքնվեցինք այնտեղ, ուր խիտ եղեգներ էին աճում:
 2. Նրա հայացքը գնաց այնտեղ, որտեղից պատանին ձեռք էր պարզել:
 3. Ուղիղ երկու շաբաթ Մաշտոցը դուրս չեկավ այնտեղից, ուր փակվել էր աղոթելու համար:
 4. Զորավարն անցնում էր այնտեղով, որտեղով երեկ թշնամու զորքն էր սլացել:
 5. Մշուշ էր բարձրանում այնտեցից, ուր ձյունը բարդաբոյ էր հասնում:

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: