Design a site like this with WordPress.com
Get started

Պատասխանատվություն

Պատասխանատու անձնավորությունն իր ունակությունները իմաստությամբ է օգտագործում։ Հավանականությունը մեծ է, որ նրան բարձր կգնահատեն, կվերաբերվեն իբրև հասուն մարդու, որոշակի ազատություն կտան ու կարևոր գործեր կվստահեն։ Պատասխանատու մարդը սովորաբար առատաձեռն է լինում և ունենում է լավ ընկերներ։Պատասխանատու մարդը գոհունակության և պատշաճ հպարտության զգացում է ունենում, ինչն էլ նպաստում է նրա ինքնահարգանքին։

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: