Design a site like this with WordPress.com
Get started

Լեոնիդ Ենգիբարյան-Մանկության կայարանում

  • Ինչու՞ Կյանքի գնացքում պատուհանից նայել խորհուրդ չի տալիս, ինչի՞ տպավորությունը մակերեսային կլինի-

Պատուհանից նայել ասելով՝ հեղինակը ուզում է մեզ բացատրել,որ պետք չէ ուրիշների կյանքին նայել, այլ ապրել ու վայելել մեր սեփական կյանքը:

  • Փափուկ վագոն ասելով՝ ի՞նչ ի նկատի ունի հեղինակը, և իսկապե՞ս կարևոր չէ, թե ինչ վագոնով ես գնում:

Հեղինակը ասում է, որ պետք չէ կյանքի մանրուքներից բողոքել և վրդովվել:Կյանքում ամեն ինչ էլ կարող է լինել:

  • Մարդը ծնվեց — ձեռք բերեց Կյանքի գնացք նստելու տոմս, տեղն ապահովված է. հիմա ի՞նչն է կարևորը:

Պետք է վայելել կյանքը, շփվել ուրիշ ուղևորների հետ:

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: