Design a site like this with WordPress.com
Get started

Ձնծաղիկի պես ․․․ Արդեն որերորդ անգամ … (Ձնծաղիկի խոհերից)

Լեոնիդ Ենգիբարյանի այս պատմվածքը մեզ սովորեցնում է, որ պետք չէ հանձնվել, որքան էլ դժվար լինի, պետք է պայքարել: Այդպես էլ և արեց ձնծաղիկը՝ պայքարեց, որպեսզի լույս տեսնի և և դարձավ տարվա ամենաառաջին ծաղիկը, ով լույս է տեսել:

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: