Design a site like this with WordPress.com
Get started

Տիգրան Հայրապետյան

Տիգրան Հայրապետյանը քաղաքագետ, հասարակագետ, միջազգայնագետ է: Նա հայտնի էր իր հասարակական ակտիվ քայլերով: «Անապատի հազար տարի» գրքում «Հայաստանը խաչմերուկ» հոդվածում Տիգրան Հայրապետյանը պատմում է Հայաստանի աշխարհագրական դիրքի դրական և բացասական կողմերի մասին: Ըստ այդ հոդվածի ցանկացած երկրի աշխարհագրական դիրքը մեծ նշանակություն ունի տվյալ երկրի համար: Աշխարհագրական խաչմերուկում գտնվող երկրները մի կողմից կարող են տնտեսական մեծ օգուտ ունենալ, մյուս կողմից՝ հարևան երկրները ձգտում են այդ երկրներին զավթել:

Հայաստանը նույնպես այդպիսի խաչմերուկում է գտնվում: Թուրքիայի և Ադրբեջանի համար  Հայաաստանը բաժանող սեպ է, իսկ Ռուսաստանի և Արևմուտքի համար՝ քրիստոնեական դաշնակից: Այդ պայմաններում Հայաստանի իշխանությունները փորձում են կարգավորել հարաբերությունները հարևան երկրների հետ: Հոդվածի վերջում հեղինակը բացատրում է մեզ, որ Հայաստանը պետք է ուժեղ քաղաքական դիրք ունենա և կուլ չտա օտարների առաջարկած խայծը:

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: