Design a site like this with WordPress.com
Get started

Նպատակի պարագա

 • Աղջիկները գնացին աղբյուրը՝ ջրի:
 • Շտապում էի՝ սեղմելու այդ մեծ բարեգործի ձեռքը:

Բայական անդամի այն լրացումը, որը ցույց է տալիս գործողության կատարման նպատակը, կոչվում է նպատակի պարագա (ինչի՞ համար, ի՞նչ նպատակով):

Գտի՛ր նպատակի պարագաները:

 • Հանուն հայրենիքի նա պատրաստ էր կյանքը զոհաբերել:
 • Նրանք հանդիպեցին վեճը հարթելու նպատակով:
 • Նա հանձնվեց իշխանություններին հանուն իր ընտանիքի ապահովության:
 • Չարժե այդ մանրուքի համար գնալ-հասնել աշխարհի ծայրը:
 • Գնացել-կանգնել էր ճանապարհի վրա՝ եկող-գնացողի հետ մի քիչ զրույց անելու:

Կետադրությունը:

 1. Գյուղացիներից ոմանք, վազում էին բանջարանոցները՝ վերջին դդումները հավաքելու համար:
 2. Գյուղացիներից ոմանք վազում էին բանջարանոցները՝ վերջին դդումները հավաքելու:
 3. Գյուղացիներից ոմանք վազում էին բանջարանոցները, որ (որպեսզի) վերջին դդումները հավաքեն:

Կետերի փոխարեն գրի՛ր նպատակի պարագաներ – կապերով (համար, հանուն, նպատակով), առանց կապերի, երկրորդական նախադասությամբ:

 • Ադամը շնչասպառ վազում էր դպրոցից չուշանալու համար:
 • Վեպի հերոսները կառուցում են տիեզերանավ տիեզերքը հետազոտելու նպատակով:
 • Ամբողջ օրը շրջեցինք քաղաքին ծանոթանալու համար:
 • Կանգնել էր պատուհանի տակ նրան տեսնելու նպատակով:
 • Հյուրերի բազմությունը շարժվեց դեպի դահլիճ ֆիլմը դիտելու նպատակով:

Կետադրի՛ր:

 1. Եթե բոլորը քեզ նման մտածեին, աշխարհն այսպիսին չէր լինի:
 2. Այդ կղզին կատարյալ դրախտ կարելի էր դարձնել, որովհետև հորդաբուխ աղբյուրներ կային այնտեղ:
 3. Ինչ անելս չիմանալով, ես լուռ շվարած նայում էի նրան:
 4. Հարուստ մազերը փռվել էին ուսերին և թիկունքին, նրան տալով գիշերային ոգու կերպարանք:
 5. Սոնան ձկնորսի դուստրը գլխիկոր մոտեցավ ցած իջավ նավակի մեջ ու նրանք սլացան ջրերի վրայով:
Advertisement

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: