Design a site like this with WordPress.com
Get started

Ֆիզիկա

  • Ինչով են տարբերվում ջերմահաղորդման պրոցեսը և աշխատանքի կատարումը:

Առանց աշխատանք կատարելու մարմնի ներքին էներգիաի փոփոխման պռոցեսենը անվանում են ջերմա հաղորդում: Ջերամհաղորդման պրոցեսում աշխատանք չի կատարվում հնարավոր է, որ երկու պրոցեսները տեղի ունենան միաժամանակ և՛ կատարվի աշխատանք և՛ ջերմափոխանակում:

  • Ինչ է ջերմանաքանակը:

Ջերմաքանակը մարմնի ներքին էներգիայի փոփոխությունն է ջերմահաղորդման պրոցեսում: 

  • Ինչ միավորով է արտահայտվում ջերմաքանակը միավորների ՄՀում:

Ջերմաքանակը միավորների ՄՀ-ում արտահայտվում է ԿՋ և ՄՋ միավորներով:

  • Որ դեպքում է ավելի շատ ջերմաքանակ պահանջվում՝ նույն զանգվածի. գոլ, թե՞ եռման ջուր ստանալու համար:

Եռման, քանի որ որքան շատ պետք է տաքացնել մարմինը, այնքան շատ ջերմաքանակ պետք է հաղորդել նրան:

  • 1լ և 2լ տարողությամբ անոթները լիքը լցված են եռման ջրով: Մինչև սենյակային ջերմատիճանը սառչելիս որ անոթի ջուրն ավելի շատ ջերմաքանակ կկորցնի:

1լ տարողությամբ անոթը ավելի շատ ջերմաքանակ կկորցնի:

  • Թվարկեք մի քանի լավ ջերմահաղորդիչ մի քանի վատ ջերմահաղորդիչ նյութեր:

Լավ ջերմահաղորդիչ են օր,՝ երկաթը, արծաթը, փայտը: Վատ ջերմահաղորդիչ են օր.՝ օդը, հեղուկները, գազերը: 

  • Ինչու է օդը վատ ջերմահաղորդիչ

Քանի որ օդը համարվում է գազ , իսկ գազերում մոլեկուլների հեռավորությունը ավելի մեջ է  և մոլեկուլների բախումները հազվադեպ են տեղի ունենում, հետևաբար էներգիան չափազանց դանդաղ է  փոխանցվում մի մոլեկուլից մյուսին:

  • Ինչ կիրառություն ունեն ջերմամեկուսիչ նյութերը:

Ջերմամեկուսիչ նյութերն ունեն ցածր ջերմահաղորդականություն, նրանք օգտագործվում են որպես ջերմամեկուսիչներ:

  • Ինչ եք կարծում հնարավոր է ջերմահաղորդականությն երևույթը վակուումում:

Ոչ, որովհետև վակումում մարմնինները չեն փոխազդում:

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: