Design a site like this with WordPress.com
Get started

Ազատություն

Ազատությունը մարդու ինքնադրսևորման և ինքնաարտահայտման համար կարևորագույն նախապայման է: Էթիկայում ազատությունը կապված է մարդու մոտ կամքի ազատության առկայության հետ: Աշխարհի շատ վայրերում մարդիկ ցանկանում են ազատվել խտրականությունից, աղքատությունից, խոշտանգումներից։  Մեկ այլ հատվածում էլ մարդիկ պայքարում են խոսքի, ընտրության և ինքնորոշման ազատության դեմ։ Ստացվում է՝ ազատության պատկերացումները յուրաքանչյուրի մոտ շատ տարբեր են: Ոմանք կարծում են, թե որքան շատ ազատություն ունենան, այնքան ավելի լավ կապրեն։ Սակայն անսահման ազատությունը կարող է վատ հետևանքներ ունենալ: Ընտրություն ունեցող մարդը ունի ազատ կամք:  

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: