Design a site like this with WordPress.com
Get started

Ֆիզիկա

Ինչ ագրեգատային վիճակներում կարողէ լինել նյութը:

Նյութը կարող է լինել պինդ, հեղուկ և գազային վիճակներում:

Որոնք են ջրի ագրեգատային վիճակները:

 Ջրի ագրեգատային վիճակներն են սառույցը(պինդ), ջուրը(հեղուկ) և գոլորշին(գազ):

Ինչով են բնորոշվում նյութի այս կամ այն ագրեգատային վիճակները:

Նյութի այս կամ այն վիճակը բացատրվում է նրա ջերմաստիճանի և ձևի փոփոխությամբ :

Որ պրոցեսն է կոչվում հալում:

Նյութի անցումը բյուրեղային վիճակից հեղուկ վիճակի կոչվում է հալում:

Որ պրոցեսն է կոչվում պնդացում:

Նյութի հեղուկ վիճակից անցումը բյուրեղային վիճակի, անվանում են պնդացում, նաև բյուրեղացում:

Ինչ է հալման ջերմատիճանը:

Այն ջերմաստիճանը, որի դեպքում սկսում է հալումը և ամբողջությամբ ավարտվում անվանում են նյութի հալման ջերմաստիճան:

Նյութը սկսում է հալել +1աստիճանից:

Ինչ է գոլորշիացումը:

Նյութի պինդ կամ հեղուկ վիճակից գազային վիճակ անցնելը կոչվում է գոլորշիացում:

Ինչ է խտացումը:

Նյութի գազային վիճակից հեղուկ վիճակ անցնելը կոչվում է խտացում:

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: