Design a site like this with WordPress.com
Get started

Հայոց լեզու

1. Լրացրու տեքստում բաց թողած տառերը և կետադրիր։

Համերգը մոտենում էր վախճանին իսկ Փափազյանը շարունակում էր սառնասիրտ ու  ոճով կարծես արհամարհելով հանդիսականներին։ Հայտարարվեց վերջին համարը՝ մենախոսություն «Մագբեթ» ողբերգությունից։ Երկու խոսք էլ չէր ասել և մեկ էլ ամբողջ դահլիճը լարվեց ու շունչը պահած ակնապիշ նայում էր դերասանին։ Նրա մի այտը քարացավ իսկ մյուսը ջղային ցնցվում էր։ Մկանները դողում էին, իսկ աչքը կարծես ծռվել էր և ահա ուր որ է դուրս պիտի պոռտկար ակնակապիճից։ Տանջալուկ մի ոճրագործ էր մեր աչքի առաջ։

Երկու մարդ կռվում էին Փափազյանի մեջ ու հաղթեց անօրեն ոճրագործը։ Երբ նա բարձրացրեց աջ ձեռքը երևակայական դաշույնը բռնած մարդիկ տեսան այդ դաշույնը։ Այո տեսան։ Ու թեև գիտեի նրա ձեռքին ոչինչ չկար, ոչ ոք ինձ չէր կարող համոզել, թե նրա ձեռքին այդ պահին լույսի տակ փայլող դաշույն չտեսա։

2. Դուրս գրիր քեզ առաջին անգամ հանդիպած բառերը, գտիր դրանց բացատրությունները։

 Ամբարտավան-Գոռոզ, մեծամիտ, մեծախոս, բարձրադեմ։

Ակնապիշ-Անթարթ, սևեռուն, պշած աչքերով։

Ջղագրգիռ- Ներվային, նյարդային, ներվոտ։

Ակնակապիճ- ակնախոռոչ, ակնախորշ, ակնափոս:

Անօրեն- Օրենք չունեցող, օրենքը չճանաչող՝ ոտնահարող

5. Տեքստում գտիր ավարտ, բառ, թուշ, շեղվել, բառերի հոմանիշները։

  Ավարտ-վախճան

Բառ-խոսք

Թուշ-Այտ

Շեղվել- ծռվել

Հանցագործ-ոճրագործ

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: