Design a site like this with WordPress.com
Get started

Հայոց լեզու

6. Գտի՛ր հոմանիշները։

Շիշ-Սրվակ, սայր-Շեղբ, սրաբերան, շիրիմաքար, շեմք, նյարդ-ներվ, շիվ ճյուղ, ոստ, շեղբ- Սայր, բերան, ջիղ-նյարդ, ներվ, սրվակ-անոթ, սափոր, տապան-դամբարան, գերեզման, շիրիմ, ոստ-ճյուղ, սեմ-Սյամ, շեմ, շեմք:

8. Բառակապակցությունները դարձրո՛ւ բարդ բառեր։

Դառը համ ունեցող-դառնահամ, ալիքներով ծփացող-ալեծուփ,  ինքն իրեն մոռացած-ինքնամոռ, մտքերի մեջ մոլորված-մտամոլոր, ոսկուց ձուլված-ոսկեձուլ,  կյանքը սիրող:

9. Նախադասության մեջ տեղադրի՛ր տրված բառերը՝ համապատասխան փոփոխություններ անելով:

Գերանը  վաղուց տեղաշարժել էր ՝  դեռ  անցյալ գարուն հաճախադեպ  տեղատարափ  անձրևի ժամանակ,  գուցե և  ավելի առաջ, բայց  պապը նոր միայն նկատեց։

(, նկատել, գարուն, տեղաշարժել)

Այդ հոգեհարազատ,  փոքր ինչ տխուր մեղեդին  թախիծով  պարուրեց  զինվորականի՝  դաժան   մարտերում   կարծրացած  հոգին և   մոռաացության մեջ գցեց նրան:

(տխրել,  մոռանալ,  զինվորական, մարտ)

10․ Տեղադրի՛ր բաց թողնված տառերը։

Վայրէջք, ակնթարթ, ճգնավոր,  անօրեն,  արդուզարդ,  անէական,  կտրիճ,  սրբություն,  օրեցօր,  պախուրց,  ուղտապան, ուխտավոր:

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: