Design a site like this with WordPress.com
Get started

Ջրածին

 1. Ինչո՞ւ  է   ջրածինը  համարվում   համար մեկ  տարրը  Տիեզերքում

Ջրածինը ամենատարածված տարրն է տիեզերքում․ կազմում է աստղերի և արևի զանգվածի մոտ կեսը (պլազմայի ձևով), արեգակի մթնոլորտի 84 %-ը, միջաստղային միջավայրի և միգամածությունների հիմնական մասը։ Աստղերի ընդերքում՝ ջրածնի ատոմների միջուկներից՝ պրոտոններից սինթեզվում են հելիումի ատոմի միջուկներ (ջերմամիջուկային սինթեզ), անջատվում է ահռելի քանակներով էներգիա։

2.Ջրածինը համարվում  է  ապագայի վառելանյութ. ինչո՞ւ

Ջրածինը կիրառվում է որպես վառելանյութ, սակայն, որպեսզի այն էներգիա անջատի պահանջվում է շատ բարձր ջերմաստիճան: Նաև այն որպես վառելանյութ կիրառմանը խոչընդոտում է նրա բարձր գինը:

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: