Design a site like this with WordPress.com
Get started

Գրական սեռեր և ժանրեր

   Գրական բոլոր ստեղծագործությունների բովանդակությունը օբյեկտիվ իրականության ու հեղինակի գաղափարական գնահատականի արտացոլումն է։ Գեղարվեստական գրականության մեջ առանձնացվում են  բաժիններ, որոնք տարբերվում են կյանքի արտացոլման հիմնական սկզբունքներով և երկերի կառուցման որոշ ընդհանուր հատկանիշներով։

Սկսած անտիկ գեղագիտությունից՝ առանձնացվում են երեք գրական սեռեր՝ էպիկական, քնարական և դրամատիկական, կամ, այլ կերպ ասած, էպոս, լիրիկա և դրամա։

Սակայն էպիկական, լիրիկական (քնարական) ու դրամատիկական սեռերի երկերն իրականությունն արտացոլում են տարբեր կերպ. էպիկական ստեղծագործության հեղինակը գերազանցապես պատմում է հերոսների ու իրադարձությունների մասին, լիրիկական երկն ուղղակիորեն վերարտադրում է անհատի գաղափարական-հուզական վերաբերմունքը, իսկ դրաման անմիջապես ցուցադրում է գործող անձանց բնավորություններն ու արարքները:

Յուրաքանչյուր գրական սեռ իր հերթին ունի մի շարք գրական տեսակներ, որոնք կոչվում են  ժանրեր։ Դրանք բնութագրվում են բովանդակության ու ձևի որոշ կայուն առանձնահատկություններով։

Այսպես՝ էպիկական  ժանրեր են պատմվածքը, նովելը, ակնարկը, հեքիաթը,  վեպը, վիպակը և այլն։ Լիրակական ժանրի մեջ մտնում է բանաստեղծությունն իր տեսակներով՝ սոնետ, տրիոլետ, քառյակ, ռուբայաթ, գազել և այլն։ Դրամատիկական ժանրի ստեղծագործությունները գրվում են թատրոնի համար, դրանք են ողբերգությունը, կատակերգությունն ու դրաման։ Առանձնացվում է նաև քնարաէպիկական սեռը, որի ժանրերից են պոեմը, բալլադը, առակը։

Էպիկական ժանրի ստեղծագործություններ պատմվածք 

Առաջադրանքներ

1․Բնութագրի՛ր պատմվածքը՝ որպես էպիկական սեռի ժանր։

Պատմվածքը կարճ արձակ ստեղծագործություն է, որը բնութագրում է մեկ կամ մի քանի հերոսների կյանքի հատվածը։

2․Թվարկի՛ր պատմվածքի ժանրին բնորոշ առանձնահատկությունները։

Պատմվածքում բնութագրվում է հերոսների կյանքի դրվագ, որում սահմանափակ է հերոսների քանակն ու գործողությունները։

3․ Որո՞նք են պատմվածքի և նովելի ընդհանրություններն ու տարբերությունները։

Նովելը նման է պատմվածքին՝ քիչ հերոսներով և սահմանափակ գործողություններով։ Նովելը տարբերվում է պատմվածքից իր անսովոր սյուժեով և անսպասելի ավարտով։

4․Առանձնացրո՛ւ բնության տեսարանների և մարդկային հոգեվիճակների դերը պատմվածքում։

Պատմվածքում հեղինակը մանրամասն բնութագրում է բնության տեսարանները և մարդկային հոգևևիճակները, որպեսզի ընթերցողը պատկերավոր ընկալի տեսարանը։

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: