Design a site like this with WordPress.com
Get started

Համեմատե՛ք հայոց երկու մեծ գահակալներին՝ Արգիշտի 1-ինին և Տիգրան 2-րդ Մեծին

Տիգրան Մեծի օրոք Մեծ Հայքի թագավորությունը հասավ իր հզորության գագաթնակետին։ Նրա օրոք Հայաստանը դարձավ Առաջավոր Ասիայի հզորագույն պետությունը. Տիգրան Մեծի տերությունը տարածվում էր Կասպից ծովից մինչև Միջերկրական ծով, Կովկասյան լեռներից մինչև Միջագետքի անապատները։

Տիգրանին Մեծին է վերագրվում նաև հայկական մատենագրության մեջ հիշատակվող Տիգրանակերտ Ուտիք նահանգում, Տիգրանակերտ Արցախ նահանգում և Տիգրանակերտ Գողթն գավառում քաղաքների կառուցումը։

Տիգրան Մեծը նաև ազատարար էր, ստեղծել էր հզոր աշխարհակալություն: Տիգրան Մեծի ժամանակակիցները նրան անվանում էին >, իսկ Պոմպեոս Տրոգոսը նրան կոչում էին նրան <>

Արգիշտի 1-ինի օրոք Վանի թագավորությունը հասավ աննախադեպ հաջողությւնների:Արգիշտի 1-ինը երեք կողմից ՝ հարավից,հյուսիսից, արևելքից աքցանի մեջ էր վերցրել Ասորեստանը:Նա հիմնել էր նոր բնակավայր՝ Էրեբունին մ,թ 782 թթ , որը դարձավ մայրաքաղաք Երևանի հիմքը.Նրան նույնպես կոչում էին արքաներից արքա, հզոր արքա:

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: