Design a site like this with WordPress.com
Get started

Հայոց լեզու

1.Գտնե՛լ մեկ արմատ և երկու ածանց ունեցող բառերը (բառի մեջ կարող է լինել նաև հոդակապ)։


Լուսանկարչական, տեսականորեն, գրահրատարակչական, հացթուխ,
ծովեզրյա, դարբնություն, բարեհամբույր, ատաղձագործ, մանրանկարչություն,
հրուշակագործ, վերաբաշխում, գիտականորենանօգնական, բազմություն,
տգիտություն:

2. Գտնե՛լ մեկ արմատից և մեկ ածանցից կազմված բառերը:
Հայեցակարգ, մետաղյաբացառիկ, ասեղնագործություն, հաշվեկշիռ,
որսորդպողպատե, ձուլակաղապար, հնություն, ժամանակահատված,
արժեիջեցում, նվիրում, միջազգային, գունեղ, իրականություն, ընդհանրացում,
հարթակ, խտրականություն, մեղմորեն, միջնակարգ, շարժուն, ներգաղթյալ,
մենաշնորհ, միջուկ, բուսականություն։


 3. Առանձին սյունակներով դուրս գրե՛լ նախածանց,
վերջածանց, ինչպես նաև թե՛ նախածանց, թե՛ վերջածանց ունեցող բառերը։


նախածանց- Անհայտ,  ներգրավում, տգեղ, հակաթույն, չկամ,ենթավարպետ, հարակից, անթիվ, ապաշնորհ, անհարմար, արտապատկեր։

վերջածանց- հավաքածու, լսարան, մթերային, միլիոնավոր, միտք, ցուցանակ, մորթեղեն, հայրական, ծիծաղելի, խնձորենի, կաղնուտ, տրամագծորեն, կղզյակ։

նախածանց և վերջածանց –վերահաշվում, , անմտություն, անհոգաբար, համատեղություն, գերադաս, դժգոհություն, անհավատալի։

Նախադասության գլխավոր անդամներ։

 • Ենթակա՝ նախադասության արտահայտած գործողության կատարող։
 • Ստորոգյալ՝ այն գործողությունը, որ կատարում է ենթական։

Ստորոգյալի տեսակները

 • Պարզ ստորոգյալ՝ արտահայտված է միայն խոնարհված բայով և հնարավոր է պարզել եղանակը։
 • Բաղադրյալ ստորոգյալ՝ արտահայտված է այլ խոսքի մասով կամ անդեմ բայով (անկախ դերբայով)+ դիմավոր բայ (որպես կանոն՝ օժանդակ բայ, բայց որպես հանգույց հանդես են գալիս նաև լինել, դառնալ, համարվել, կոչվել, թվալ բայերը)։

Օր.՝

 • Թփերից դուրս թռավ մի եղնիկ։- պարզ ստորոգյալ
 • Մենք անձայն նստած էինք սենյակում։ -բաղադրյալ ստորոգյալ։

Առաջադրանք. Գտիր ենթականերն ու ստորոգյալները, որոշիր ստորոգյալների տեսակները։

 • Խոսակցությունն ավելի հաճելի էր (բաղադրյալ) նրան։
 • Մարդիկ ու մեքենաները անցուդարձ էին անում (բաղադրյալ)։
 • Անտառն ավելի գեղեցիկ էր թվում (պարզ)։
 • Այժմ անձրևում է (պարզ)։
 • Վերջապես խախտվեց (պարզ) լռությունը։
 • Բարակ անձրևը իր միլիոնավոր մատներով թակում էր (պարզ) հոգնած զինվորների վերարկուները։
 • Այնուհետև ամբողջ օրը բանտի բոլոր խցերից լսվում էին (պարզ) անեծքի դառնաշունչ խոսքեր։
 • Սեղանին դրված թույլ ճրագը հազիվ էր լուսավորում (պարզ) մռայլ սենյակի ծխոտ, սև պատերը։
 • Ռուբենը մտքում նեղանում էր(պարզ) նրա այդ տարօրինակ հանգստությունից։
 • Դա մի չոր ու ցամաք, հասակավոր կին էր (բաղադրյալ)՝ բարի, մշտաշարժ, խստադեմ։

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: