Design a site like this with WordPress.com
Get started

Ջերմոց

Ինչ մեխանիզմով է աշխատում ջերմոցը։
Արևի լույսը մտնում է ջերմոց, տաքացնում է ջերմոցը։ Երբ ջերմոցը տաքանում է, իր տաքությունը երկար ժամանակ մնում է ջերմոցի մեջ:

Ի՛նչ տեսակի ջերմոցներ կան։
Ըստ կառուցվածքային առանձնահատկության ջերոցները բաժանվում են միաթեք և երկթեք տեսակների, որոնք էլ լինում են գետնափոր և վերգետնյա, իսկ վերջիններս՝ մշտական և փոխադրովի։ Ջերմոցում բույսերի տաքացումը իրագործվում է արևային, կենսաբանական և տեխնիկական ջեռուցմամբ։ Օրվա ցուրտ եղանակին ջերմոցը ծածկում են ապակեպատ շրջանակներով կամ լուսաթափանց թաղանթներով։

Պարարտանյութերի կիրառումը ջերմոցներում։

Հիմնականում ջերմոցներում պարարտանյութներից են օգտագործում, բայց ջերմոցից ջերմոց տարբերվում են և գուծե տարբեր ջերմոցներում տարբեր պարարտանյութերից են օգտագործում։

Սննդի ուսումնասիրություն, անվտանգ սնունդ։

Հիմնականում այն սնունդն է անվտանգ, որը չի վաճառվում փողոցի կողքը և վաճառվում է ախտահանված խանութների տարացքներում։

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: