Design a site like this with WordPress.com
Get started

Ալյումին

Ալյումին (Al), ատոմային համարը՝ 13, ատոմային զանգվածը՝ 26.98154։ Ալյումին պարզ նյութը փափուկ, թեթև արծաթասպիտակավուն երանգով մետաղ է, օժտված է մեծ էլեկտրա– և ջերմահաղորդականությամբ։ Ալյումինի խտությունը 2,7 գ/սմ3 է։ Մոտ 3 անգամ թեթև է երկաթից և պղնձից, սակայն բավական ամուր է։ Ալյումինը հալվում է 600 °C ջերմաստիճանում։

Ալյումինի ֆիզիկական հատկությունները՝

•             Ալյումինը արծաթափայլ սպիտակ մետաղ է

•             Խտությունը՝ 2,7 գ/սմ3

•             Տեխնիկական ալյումինի հալման ջերմաստիճանը՝ 658 °C, իսկ մաքուր ալյումինինը՝ 660 °C

•             Եռման ջերմաստիճան՝ 2500 °C

•             Կարծրությունը ըստ Բրինելլի՝ 24…32 կգ սմ/մմ²

•             Բարձր պլաստիկությունն՝ 50 %

•             Յունգի մոդուլը՝ 70 գՊա

•             Ալյումինն օժտված է մեծ էլեկտրահաղորդականությամբ (37•106 սմ/մ) և ջերմահաղորդականությամբ (203,5 Վտ/(մ•Կ)

•             Ջերմաստիճանը գործակիցը՝ 24,58•10−6 К−1 (20…200 °C)

•             Տեսակարար դիմադրությունը՝ 0,0262..0,0295 օհմ•մմ²/մ

•             Էլեկտրական դիմադրության ջերմաստիճանը գործակիցը՝ 4,3•10−3K−1։

Ալյումինը գրեթե բոլոր մետաղների հետ առաջացնում է համաձուլվածքներ։ Առավել հայտնի համաձուլվածքներն են պղնձի (դյուրալյումին) և սիլիցիումի համաձուլվածքները։

Ալյումինը հեշտությամբ է ենթարկվում մեխանիկական մշակման, որովհետև ունի մեծ կռելիություն և ձգվողականություն։ Կարելի է գլանել, լար ձգել, ինչպես նաև մամլել ու դրոշմել՝ իրին տալով ցանկացած ձև։

Թունավոր հատկության բացակայությունը թույլ է տալիս ալյումինը լայնորեն օգտագործելու խոհանոցային սպասքի, սննդի և գարեջրի արտադրական սարքավորումների պատրաստման, ինչպես նաև՝ սննդանյութերի և դեղանյութերի փաթեթավորման համար։

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: