Design a site like this with WordPress.com
Get started

Հայաստանի աշխարհագրական դիրը

ՀՀ գտնվում է Եվրասիա մայրցամաքի Ասիա աշխարհամասի Հարավ-Արևմտյան Ասիա տարածաշրջանում: Այն ամբողջությամբ հյուսիսային կիսագնդի մերձարևադարձային կլիմայական գոտում է, իսկ Գրինվիչի միջօրեականի նկատմամբ՝ արևելյան կիսագնդի սահմաններում՝ 3-րդ ժամային գոտում: Նվազագույն գծային հեռավորությունը մերձակա ծովերից 145 կմ է (Սև ծով): Կասպից ծովից հեռավորությունը 175 կմ է, Միջերկրական ծովից՝ 750 կմ, իսկ Պարսից ծոցից՝ մոտ 1000 կմ: ՀՀ-ից հյուսիս գտնվում է Մեծ Կովկասի լեռնաշղթան, իսկ հարավ՝ Իրանական և Արաբական անապատները, որոնք բոլորը մեծ ազդեցություն են թողնում մեր տարածքի կլիմայական պայմանների վրա:

Հայաստանի քաղաքաաշխարհագրական և տնտեսա-աշխարհագրական դիրքերը փոխվում են արտաքին և ներքին պատճառներով։ Արտաքին պատճառները կապված են այլ երկրների հետ։ Երկրները կարող են ավելի լավացնել կամ վատացնել հարաբերությունները Հայաստանի հետ և Հայաստանը այդ ամենից հետո իհարկե կփոխի իր մոտեցումը։ Ներքին պատճառներ են ներքին քաղաքական և տնտեսական կողմնորոշումը։

Հայկական լեռնաշխարհի արևմուտքում գտնվում է Անատոլիական բարձրավանդակը, հարավարևելքում գտնվում է Իրանական բարձրավանդակը, հյուսիսում Կովկասյան Մեծ լեռնաշղթան, հարավում Միջագետքի դաշտավայրը, արևելքում Կուր-Արաքսյան դաշտավայրը, հյուսիս-արևմուտքում Սև ծովը, հարավ-արևմուտքում Միջերկրական ծովի ափամերձ լեռնաշղթաները։

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: