Design a site like this with WordPress.com
Get started

Միջոցի խնդիր

Վարդանը քարերով (ինչո՞վ) ամրացրել էր իր նկուղը:

Ծանոթների միջոցով (ումո՞վ) նա տեղավորվեց աշխատանքի:

Այն առարկան, ինչով կամ ինչի միջոցով կատարվում է գործողությունը, կոչվում է միջոցի խնդիր:

Հարցերը փոխարինիր միջոցի խնդիրներով:

 • Ժայռի գագաթը միայն (ինչո՞վ) կարելի է բարձրանալ:
 • Փոքրիկ տունը գյուղում առանձնանում էր գեղեցկությամբ:
 • Նա իր սև գործն անում էր հանցագործի  միջոցով:
 • Աղջկա մազերը կապված էին մազակալով:
 • Այդ օրերին քաղաքն ապրում էր թագավորով:
 • Հարցերին պատասխանող պարոնը գործակալի միջոցով մոտեցավ մեքենային:

Ընդգծիր միջոցի խնդիրները:

 • Ջեքը նկարահանող խցիկով կաշկանդում էր ներկաներին:
 • Նավաստին նրանց խուճապին հետևում էր ներողամիտ ժպիտով:
 • Նավը սուրի նման հսկա քթամասով ճեղքում էր ջուրը:
 • Ընկերոջ միջոցով լուրը հասցրեց գյուղացիներին:
 • Սպիտակ ձին թռչում էր, ոտքերով դոփում գետինը:
 • Ծերունին հաճախ էր իր թոռնիկ Կարոյով հպարտանում:

Վերլուծիր նախադասությունը:

 • Արտերում հասած ցորենները ծփում էին, հողի մշակները մրսում էին խրամատներում և անվարժ ձեռքերով շարժում էին հրացանի ձգանը:

Կետադրիր:

 1. Արյունոտվում էր զորավարի սիրտը իր հայրենիքի` Իտալիայի թշվառ վիճակից:
 2. Մենք` երեխաներս,  հիանում էինք նորելուկ գառնուկով:
 3. Ես երկու ձեռքով գրկել էի նորածին երեխային, և նա խաղաղ քնել էր իմ գրկում:
 4. Ընկերս, շրջապատում հայտնի իր անասելի չարություններով, բակից տուն չէր գալիս:
 5. Անձրևների և հալոցքի ջրի լեռնային ապարները մաշեցնող շիթերը, քայքայում են նաև շատ հանքային աղեր:
 6. Քամին շպրտում է փեթակների տանիքները, և փեթակների մեջ անձրև է լցվում:
 7. Երեխան, ձին բերելու գնացած ձորի այս լանջին մոլորվում է:
 8. Ճաք է տվել մեծ ժայռը և չի փլվում, և մարդ չգիտի թե որտեղ կառուցի իր տունը:
 9. Պայծառ է նա որպես մշտաբորբոք փարոս, և վառվում է հրով անշեջ բոսոր:
 10. Այդ բոլորի փոխարեն ունեինք մի գեր անհաջող գեներալ` Վիտտորիո Էմմանուել բարակ, երկար վզով:

Գտնել ուղիղ և հանգման խնդիրները:

 1. Ջրաղացպանը չիբուխը դրել էր բերանին և գոհ ծխում էր:
 2. Հայրս մեզ գնում էր խաշխաշով բլիթներ:
 3. Այդ օրը տեսուչը կանչեց ինձ և մանրամասն հարցեր տվեց:
 4. Բոլորին հետաքրքրող երիտասարդը վերադարձավ գյուղ:
 5. Փորձված զինվորն անընդհատ խրատում էր նորեկներին:
 6. Վասոն մոտեցավ խորտկարանին և բացեց ժանգոտած դուռը:

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: