Design a site like this with WordPress.com
Get started

Գործնական աշխատանք

1 Ընդգծել տրված բառերի ածանցները։

երկունք, պարապմունք, համեմունք, շրթունք, հիմունք, վարմունք, բուրմունք, թիկունք, երիկամունք, հարցմունք, ցուցմունք, զբաղմունք, զգացմունք, մտածմունք։

2․ Հետևյալ գոյականներից կազմել ածականներ և բայեր։

Սեր-սիրած, սիրել
Ծաղիկ-ծաղկաշատ, ծաղկել
Գործ-գործնական, գործել
Դադար-անդադար, դադարել
Աղմուկ-աղմկոտ, աղմկել
Մայր-մայրական, մայրանալ
Ընկեր-ընկերասեր, ընկերանալ
Զգուշություն-անզգույշ, զգուշանալ
Քար-քարե, քարանալ

3 Լրացնել բաց թողնված տառերը։

Հախճապակի, պատշգամբ, հինավուրց, հանդիպակաց, անօթևան, սայթաքել, թփրտալ, հափշտակել, լաջվարդ, ար-ուզար-, մանրէաբան, նախօրե, դիցուք, վայրկյան, սերկևիլ, սիգապանջ, շագանակագույն, անընդհատ։

4 Ժխտական նախադասությունները դարձնել հաստատական։

Իր փնտրած ապրանքից ոչ մի տեղ չկար։

Իր փնտրած ապրանքից ամեն տեղ կար։

Նա ընտանիքի գործերով բնավ չէր զբաղվում։

Նա ընտանիքի գործերով բնավ էր զբաղվում։
Տնօրենի հրամանը ոչ ոք չհարգեց։

Տնօրենի հրամանը բոլորը հարգեցին։
Ով չի կառուցում, երբեք չի շահում։

Ով կառուցում է, նա շինում է։
Ո՛չ Արագածը, ո՛չ արագահոս Ախուրյանը չէիր գրավում նրա ուշադրությունը։

Արագածը, արագահոս Ախուրյանը գրավում էին նրա ուշադրությունը։

5 Նշել այն բառերը, որոնց մեջ ց նախածանց կա։

ցուցակ, ցպահանջ, ցամաք, ցայսօրցայգ, ցարդ, ցնցոտի, ցնցուղ, ցտեսություն, ցողաշաղախ, ցին, ցմահ, ցավագար, ցուցամատ, ցմրուր, ցցել։

6 Սյունակներից ընտրել արմատները և մեկ վերջացանց, կազմել բարդածանցավոր բառ։

բյուր                 հատոր        –   յա
երկու                տոհմ            –  յակ
լեռ                     ակն              –  որդ
մանր                 դահուկ         – իչ
ազնիվ               նկար             – իկ

7 Անուղղակի նախադասությունները դարձնել ուղղակի։

Շուշանն ասաց մորը, որ տեր Գևորգի Ավետարանը ընկնավոր է բուժել։

Շուշանն ասաց․ <<Տեր Գևորգի Ավետարանը ընկանավոր է բուժել>>։
Գնդապետը զինվորներին հրամայեց, որ գրոհի անցնեն։

Գնդապետը հրամայեց զինվորներին․ << Գրոհի անցեք>>։
Մտածում էի, թե կոմիսարը որտեղից իմացավ, որ ես հայ եմ։

Մտածում էի․ <<Կոմիսարը որտեղից իմացավ որ ես հայ եմ>>։
Մարդն ասաց, որ դա իրենց հողն է,  և այդ հողում իրենց սպանում են։

Մարդն ասաց․ << Սա մեր հողն է, և այս հողում մեզ սպանում են>>։
Ուզում էր վճռական որոշում ընդունել, թե վեր չկենա ու բոլորի երեսին ճշմարտությունն ասի։

Ուզում էր վճռական որոշում ընդունել․ <<Վեր չկենամ ու բոլորի երեսին ճշմարտություն ասի>>։

8Փակագծերի մեջ տրված բառերից ընտրեք առավել հարմարը։

Ընկերն էր, որ նրան (մղեց/դրդեց) այդ անշնորհք քայլը կատարելու։
Դիմացինի համառությունը (ջարդելու/ կոտրելու) համար մեծ ջանքեր պետք չեղան։
Իր ողջ կյանքի ընթացքում (լցված է եղել/ համակված է եղել/ տոգորված է եղել) իշխանության մարմաջով։
Նախկին համադասարանցիների մեջ տարին մեկ անգամ մեկի տանը (հավաքվելը/ժողովվելը) (ավանդույթ/ավանդություն) է դարձել։
Այդ մտքից սկզբում թեթևակի (երկյուղեց/ վախեցավ), իսկ երբ գիտակցեց դրա ահավոր հետևանքները՝ (սարսափեց/ վախեցավ)։

9Առանձնացրեք այն բառերը, որոնցում հնչյունափոխված արմատներ կան։

Արիակամ, ջրային, լծկամ, հնչերանգ, մայրաբար, իջնել, համբուրել, ընձուղտ, չարագույժ, սրտատրոփ, սրընթաց, մեղմօրոր, գունանկար, մթնշաղ, ապօրինի, կիսադեմ, զինվոր, մամռապատ։

10Տրված բառերին մեկական հոմանիշ ու հականիշ գրեք։

Գովաբանել-փառաբանել; բողոքել,

զուլալ-մաքուր, պարզ; պղտոր,

օգնել-աջակցել; խանգարել,

մեծ-հսկա; փոքր,

սիրելի-թանկագին; ատելի։

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: